r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Logo: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bron: rivm.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op het bevorderen van de publieke gezondheid, een gezond leefmilieu en de veiligheid van de leefomgeving. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. De uitkomsten daarvan dienen als beleidsondersteuning voor de overheid.

De taken van het RIVM zijn:

  • Onderzoek
  • Beleidsondersteuning
  • Nationale coördinatie
  • Interventieprogramma's
  • Informatieverstrekking aan professionals en burgers

Het RIVM is verantwoordelijk voor een onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers op het gebied van gezondheid, infectieziekten, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid.

Het doel hierbij is de wetenschappelijke kennis en kunde optimaal te benutten en toegankelijk te maken. Het RIVM voert onderzoek uit voor de ministeries van VWS, IenM, EZ, voor inspecties en verschillende internationale organisaties, zoals de Europese Unie, de WHO en de Verenigde Naties.

Delen

Terug naar boven