r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Voorzitter is M.R.J. (Michel) Rog. Ondervoorzitter is A. (André) Bosman. Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Brenk MSc, C.M. van50PLUS
3Bruins, Dr. E.E.W.CU
4Dijk, Drs. G.J. vanPvdA
5Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Graaf, M. dePVV
7Hiddema, Mr. Th.U.FVD
8Jong, L.W.E. dePVV
9Kent, B. vanSP
10Kops, A.PVV
11Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
12Linde, Drs. R.E. van derVVD
13Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
14Omtzigt, Dr. P.H.CDA
15Afbeelding Palland, Drs. H.M.Palland, Drs. H.M.CDA
16Paternotte, J.M.D66
17Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
18Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
19Raemakers, Mr. R.D66
20Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
21Smeulders, Drs. P.H.M.GL
22Stoffer, Ir. Ch.SGP
23Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
24Wiersma, Drs. A.D.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
3Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
4Bergkamp, Drs .V.A.D66
5Bisschop, Dr. R.SGP
6Bosman, A.VVD
7Dijkstra, P.A.D66
8El Yassini, Z.VVD
9Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
10Kwint, Drs. J.P.SP
11Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
12Mulder, E.PVV
13Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
14Wytske de PaterPater-Postma, W.L. deCDA
15Rog, M.R.J.CDA
16Segers, Drs. G.J.M.CU
17Slootweg, Drs. E.J.CDA
18Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
19Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
20Weerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
21Westerveld, Drs. E.M.GL
22Yesilgöz-Zegerius, D.VVD

Terug naar boven