r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Voorzitter is M.R.J. (Michel) Rog. Ondervoorzitter is A. (André) Bosman. Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bosman, A.VVD
2Brenk MSc, C.M. van50PLUS
3Bruins, Dr. E.E.W.CU
4Dijk, Drs. G.J. vanPvdA
5Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Graaf, M. dePVV
7Hiddema, Mr. Th.U.FVD
8Jong, L.W.E. dePVV
9Kent, B. vanSP
10Kops, A.PVV
11Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
12Linde, Drs. R.E. van derVVD
13Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
14Omtzigt, Dr. P.H.CDA
15Afbeelding Palland, Drs. H.M.Palland, Drs. H.M.CDA
16Paternotte, J.M.D66
17Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
18Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
19Raemakers, Mr. R.D66
20Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
21Smeulders, Drs. P.H.M.GL
22Stoffer, Ir. Ch.SGP
23Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
24Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
25Wiersma, Drs. A.D.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
3Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
4Bergkamp, Drs .V.A.D66
5Bisschop, Dr. R.SGP
6Sophie HermansHermans, Drs. S.Th.M.VVD
7Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
8Kwint, Drs. J.P.SP
9Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
10Meenen, Drs. P.H. vanD66
11Mulder, E.PVV
12Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
13Wytske de PaterPater-Postma, W.L. deCDA
14Kelly RegterschotRegterschot, Drs. K.VVD
15Rog, M.R.J.CDA
16Segers, Drs. G.J.M.CU
17Slootweg, Drs. E.J.CDA
18Bart SmalsSmals, Drs. B.M.G.VVD
19Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
20Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
21Weerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
22Westerveld, Drs. E.M.GL
23Wörsdörfer, M.VVD

Terug naar boven