r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Voorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is mw. H. Post.

Inhoud

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Stephan van BaarleBaarle, S.R.T. vanDENK
3Foto H.J. (Harm) BeertemaBeertema, H.J.PVV
4Salima-Belhaj-1Belhaj, S.D66
5Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
6G.J. (Gijs) van DijkDijk, Drs. G.J. vanPvdA
7Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
8Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
9Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denFractie-Den Haan
10Website CDA.nlHeerma, P.E.CDA
11fvd_houwelingen_vanHouwelingen, P. vanFVD
12Foto L.W.E. (Léon) de JongJong, L.W.E. dePVV
13Hülya KatKat, Mr. H.D66
14Bart van KentKent, B. vanSP
15Pasfoto Marieke K.Koekkoek, M.Volt
1628-Daan de KortKort, A.H.J. deVVD
17RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
18Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
19Senna MaatougMaatoug MPhil, MSc, S.GL
2034-Daan de NeefNeef, D. deVVD
21Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
22Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
23Drs. K.P. (Kati) PiriPiri, Drs. K.P.PvdA
24Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
25Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Drs. N.J.F.JA21
26Carola SchoutenSchouten, Drs. C.J.CU
27S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
28Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
29Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
30Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen (Bron: Website VVD.nl)Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
31Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL
32Steven-van-WeyenbergWeyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
33Drs. A.D. (Dennis) Wiersma (Bron: Website VVD.nl)Wiersma, Drs. A.D.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
2Website CDA.nlBerg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
3Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
4Don CederCeder, Mr. D.G.M.CU
5RS34562_2021_SP_Portretten_Jasper_541Dijk, Drs. J.J. vanSP
6Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
7Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
8N. (Nilüf) GündoğanGündoğan, N.Volt
9fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
10Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
11Drs. B.C. (Barbara) KathmannKathmann, Drs. B.C.PvdA
12Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
13Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
14Foto B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
15Foto V. (Vicky) MaeijerMaeijer MA, V.PVV
16Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
1726-Fahid MinhasMinhas, F.B.VVD
18Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
19Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
20Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
21Rens-RaemakersRaemakers, Mr. R.D66
22Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
23Dr. B.A.W. (Bart) SnelsSnels, Dr. B.A.W.GL
24Pim van StrienStrien, P.J.T. vanVVD
25Drs. O.C. (Ockje) Tellegen (Website VVD.nl)Tellegen, Drs. O.C.VVD
26Peter ValstarValstar, P.J.VVD
27Hans-Vijlbrief-buitenVijlbrief, Dr. J.A.D66
28A. (Aukje) de Vries (Bron: Website VVD.nl)Vries, Drs. A. deVVD
29L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
30Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

Terug naar boven