r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is O.C. (Ockje) Tellegen. Ondervoorzitter is W.P.H.J. (René) Peters. Griffier is mw. E.C.E. de Kler.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Azarkan Msc, Drs. F.DENK
3Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
4Beertema, H.J.PVV
5Bergkamp, Drs .V.A.D66
6Bisschop, Dr. R.SGP
7Bosma, Drs. M.PVV
8Bruins, Dr. E.E.W.CU
9El Yassini, Z.VVD
10Futselaar, Drs. F.W.SP
11Heerema, R.J.VVD
12Hul, Drs. K.A.E. van denPvdA
13Kops, A.PVV
14Krol, H.C.M.50PLUS
15Kuik, Mr. A.CDA
16Kwint, Drs. J.P.SP
17Meenen, Drs. P.H. vanD66
18Molen, H. van derCDA
19Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
20Rog, M.R.J.CDA
21Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
22Tellegen, Drs. O.C.VVD
23Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
24Westerveld, Drs. E.M.GL

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Alkaya, M.SP
2Asscher, Dr. L.F.PvdA
3Beckerman, Dr. S.M.SP
4Belhaj, S.D66
5Brenk MSc, C.M. van50PLUS
6Antje DiertensDiertens, A.E.D66
7Nico DrostDrost, N.CU
8Geluk-Poortvliet, L.W.D.CDA
9Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
10Heerma, P.E.CDA
11Hiddema, Mr. Th.U.FvD
12Jong, L.W.E. dePVV
13Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
14Maeijer MA, V.PVV
15Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
16Ouwehand, E.PvdD
17Özütok, Drs. N.GL
18Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
19Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
20Afbeelding Schonis, Mr.ing. R.A.J.Schonis, Mr.ing. R.A.J.D66
21Stoffer, Ir. Ch.SGP
22Veldman, Drs. H.S.VVD
23Wiersma, Drs. A.D.VVD
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD

Terug naar boven