r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Biodiversiteit
  • Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
  • Dierenwelzijn
  • Kwekersrecht
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.

Voorzitter is A.H. (Attje) Kuiken. Ondervoorzitter is M.J.F. (Martijn) van Helvert. Griffier is mw. M. Haveman.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Bisschop, Dr. R.SGP
3Laura BrometBromet, Drs. L.GL
4Dik-Faber, Drs. R.K.CU
5Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
6Futselaar, Drs. F.W.SP
7Geurts, J.L.CDA
8Graus, D.J.G.PVV
9Groot, Dr. Tj.C. deD66
10Mark HarbersHarbers, M.G.J.VVD
11Hiddema, Mr. Th.U.FVD
12Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
13Kröger, S.C.GL
14Laçin, C.SP
15Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
16Madlener, B.PVV
17Martels, Jhr. M.R.H.M. vonCDA
18Moorlag, W.J.PvdA
19Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
20Ouwehand, E.PvdD
21Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
22Ronnes, H.A.G.CDA
23Weverling, A.VVD
24Wiersma, Drs. A.D.VVD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
2Agema, M.PVV
3Alkaya, M.SP
4Amhaouch, M.CDA
5Azarkan Msc, Drs. F.DENK
6Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
7Beckerman, Dr. S.M.SP
8Bosch, A. van denVVD
9Bouali, A.D66
10Brenk MSc, C.M. van50PLUS
11Bruins, Dr. E.E.W.CU
12Antje DiertensDiertens, A.E.D66
13Dijkstra, R.J.VVD
14El Yassini, Z.VVD
15Heerema, R.J.VVD
16Helvert, Drs. M.J.F. vanCDA
17Kops, A.PVV
18Kuiken, Drs. A.H.PvdA
19Lee, Drs. T. M.T. van derGL
20Mulder, Drs. A.H.CDA
21Mulder, E.PVV
22Sienot MA, M.F.D66
23Smeulders, Drs. P.H.M.GL
24Stoffer, Ir. Ch.SGP
25Wassenberg, Drs. F.P.PvdD

Terug naar boven