r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)

Deze Tweede Kamercommissie hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken.

Dit betrof onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. En voorts: telecommunicatiebeleid, technologiebeleid (waaronder ICT) en innovatiebeleid.

Tot het werkterrein behoorden ook landbouw, natuurbehoud, visserij en dierenwelzijn.

Nu is er de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Voorzitter was E. (Erik) Ziengs. Griffier was dhr. D. Nava.

Terug naar boven