r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ondernemen over de grenzen

Binnen de Europese Unie bestaat een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Toch is grensoverschrijdend ondernemen niet eenvoudig. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen administratieve verplichtingen een hoge drempel vormen.

Het verlagen van deze bureaucratische barrières is één van de speerpunten van de 'Brusselse' beleidsmakers. Zo heeft de Europese Commissie in 2013 wetsvoorstellen gemaakt voor een snelle btw-afhandeling en minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven in tal van sectoren.

Daarnaast faciliteert de Europese Commissie het vinden van geschikte partners in andere EU-landen met een internetsite voor bedrijven. De site, Uw Europa, biedt verder onder andere informatie over zakelijk groeien, innovatie en Europese productnormen. In Nederland leveren de Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken aanvullende informatie. In Brussel kunnen bedrijven en ondernemers terecht bij belangenorganisatie BusinessEurope.

1.

Meer informatie

Terug naar boven