r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Studeren in een ander land van de Europese Unie

De EU heeft verschillende programma's ingesteld, zoals Erasmus+, om uitwisseling naar het buitenland op onderwijsgebied te stimuleren.

Met steun van de Europese Unie kun je een deel van je beroepsopleiding, studie of stage volgen in een ander Europees land. Zo kun je in aanmerking komen voor een studiebeurs van een subsidieprogramma van de EU.

Inmiddels hebben al meer dan 3 miljoen jongeren dit gedaan.

Inhoud

1.

EU-regelingen

Naar het buitenland trekken om er te studeren is populair. Er zijn EU-regelingen ingesteld voor uitwisseling op onderwijsgebied en grensoverschrijdende partnerschappen, zoals Erasmus+.

Zo kan je bijvoorbeeld een beurs aanvragen via een aantal subsidieprogramma’s. Dan hoef je niet alles zelf te betalen als je in het buitenland bent, maar krijg je ook wat geld van de EU.

Sinds 1987 hebben in heel Europa inmiddels meer dan 3 miljoen jongeren van deze programma's gebruik gemaakt en in het buitenland een studie gevolgd.

Informatie over studeren in de EU

De EU probeert via de programma's bij te dragen tot begrip van andere culturen, persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van de Gemeenschap en de verwezenlijking van het volledige economische potentieel van de EU. Elk jaar maken honderdduizenden EU-burgers gebruik van de gefinancierde onderwijs-, beroepsopleidings- en burgerschapsprogramma's om zodoende naar het buitenland te kunnen trekken. Dit aantal stijgt elk jaar weer, vooral in de nieuwe lidstaten en Turkije, dat sinds 2007 ook deel uitmaakt van deze programma's.

De meest uitgebreide informatie over studeren in een ander EU-land is gewoonlijk verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd wordt. Vaak hebben hogescholen en universiteiten specifieke studentenuitwisselingsprogramma's met een aantal zusterinstellingen in het buitenland. Win hierover informatie in bij de decaan, of de betrokken afdeling.

Houd rekening met vroege deadlines: aanvragen voor een jaar in het buitenland moeten vaak al in februari of maart worden ingediend.

Recht op een studiebeurs in een ander EU-land heb je pas wanneer je vijf jaar legaal in het land hebt verbleven. Dat besloot het Europese Hof van Justitie in een zaak die een Duitse studente aanspande tegen de toenmalige Nederlandse IB-groep, inmiddels beter bekend als DUO. Ze verbleef op dat moment drie jaar in Nederland.

Op 14 juni 2012 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat Nederland te streng is bij het toekennen van studiefinanciering voor Nederlandse studenten die hun hele studie in het buitenland volgen. De eis dat studenten drie van de zes voorgaande jaren in Nederland moeten hebben gewoond, is in strijd met het Europees recht.

2.

Meer informatie

Terug naar boven