r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzitter Europees Parlement (EP-voorzitter)

De Voorzitter geeft leiding aan alle activiteiten van het Parlement. Hij zit de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de Conferentie van voorzitters voor. Ook vertegenwoordigt hij het Parlement naar buiten toe, met name in de internationale betrekkingen.

De huidige voorzitter van het Europees Parlement is David-Maria Sassoli.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Taken

 • De Voorzitter geeft leiding aan alle activiteiten van het Parlement, zit de plenaire vergaderingen voor en stelt de begroting vast.
 • De Voorzitter ondertekent samen met de fungerend voorzitter van de Raad alle via de gewone wetgevingsprocedure genomen wetgevingsbesluiten.
 • De Voorzitter is de institutionele vertegenwoordiger van het Parlement in de buitenwereld en in de betrekkingen met andere instellingen van de EU.
 • De Voorzitter zit de plenaire vergaderingen van het Parlement en de vergaderingen van de Conferentie van fractievoorzitters en het Bureau van het Parlement voor.
 • De Voorzitter is verantwoordelijk voor de toepassing van het Reglement van het Parlement en ziet uit dien hoofde toe op alle activiteiten van het Parlement en zijn organen.
 • De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement in alle juridische aangelegenheden.
 • De Voorzitter voert in de Europese Raad, vóór iedere bijeenkomst, het woord. Hij belicht het standpunt van het Parlement over de agendapunten in het kader van een debat met de staatshoofden en regeringsleiders.
 • De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement in zijn internationale betrekkingen en legt in dat kader binnen en buiten de EU officiële bezoeken af.
 • De Voorzitter stelt de EU-begroting na goedkeuring in tweede lezing door het Parlement via ondertekening vast. In de loop van de begrotingsprocedure treedt hij op als voorzitter van de delegaties voor het overleg tussen EP en Raad.
 • De Voorzitter zit in het kader van de gewone wetgevingsprocedure eventueel het bemiddelingscomité voor.
 • De Voorzitter neemt bij intergouvernementele conferenties ter herziening van de Verdragen deel aan de vergaderingen van de regeringsvertegenwoordigers op ministerieel niveau.
 • De Voorzitter vormt met de fractievoorzitters en twee vertegenwoordigers van de parlementsleden die niet tot een fractie behoren de Conferentie van voorzitters; het politieke bestuursorgaan van het Parlement.

2.

Verkiezing

Om de tweeënhalf jaar wordt een nieuwe voorzitter voor het Europees Parlement verkozen. Deze komt uit één van de leden van het parlement. Voor de verkiezing mag ieder lid zich kandidaat stellen. Een voorwaarde is dat bij de voordracht een fractie van minimaal veertig leden moet instemmen. De voorzitter wordt bij geheime stemming gekozen.

De kandidaat die na een aantal stemrondes de absolute meerderheid haalt, dus minimaal 376 stemmen, wordt de nieuwe voorzitter. Als dat na drie stemrondes nog steeds niet is gelukt, komt er een vierde ronde tussen de twee beste kandidaten die bij de derde stemronde het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Zodra de voorzitter is gekozen, wordt het voorzitterschap overgedragen door de voormalige voorzitter. De nieuwe voorzitter zal vervolgens een openingstoespraak houden. Hiermee start de nieuwe voorzitter zijn ambtstermijn van tweeënhalf jaar.

Het kan ook voorkomen dat de voorzitter vóór het verstrijken van zijn termijn al moet worden vervangen. In de eerste plaats zal zijn positie door de oud-voorzitter worden overgenomen. De vervanger vult slechts de periode van de ambtstermijn van zijn voorganger.

Naast de voorzitter zijn er ook veertien ondervoorzitters. Wanneer de voorzitter afwezig is, kunnen de ondervoorzitters hem of haar vervangen. De verkiezing van de ondervoorzitters vindt plaats na de verkiezing van de voorzitter. De ondervoorzitter wordt gekozen met behulp van een stembriefje. Uiteindelijk bepaalt de volgorde waarop de ondervoorzitters zijn gekozen, de volgorde op de ranglijst.

Overzicht voorzitters

In het verleden waren de Nederlanders Piet Dankert (1982-1984) en Cees Berkhouwer (1973-1975) voorzitter van het Europees Parlement.

3.

Meer informatie

Terug naar boven