r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementaire vragen

Parlementaire vragen zijn vragen die door de leden van het Europees Parlement aan de Europese Commissie of de Raad worden gesteld; zij kunnen al dan niet door een debat worden gevolgd. Door deze procedure kan rechtstreeks parlementaire controle worden uitgeoefend op de Commissie en de Raad.

Voor vragen aan de Raad geldt dat deze worden afgehandeld conform de reglementen van de Raad en niet die van het Europees Parlement. Dat gaat uit van een schriftelijke beantwoording.

Er zijn drie categorieën parlementaire vragen:

  • De schriftelijk te beantwoorden vragen worden schriftelijk ingediend en worden in het "Publicatieblad van de Europese Unie" gepubliceerd.
  • De mondelinge vragen worden tijdens de plenaire vergaderingen gesteld, worden op de agenda ingeschreven onder de debatten en naderhand in de "Handelingen van het Europees Parlement" gepubliceerd.
  • De vragen voor het 'Vragenuur' worden tijdens de vergaderperioden gesteld op tijdstippen die hiervoor speciaal zijn gereserveerd en in het "Publicatieblad van de Europese Unie" gepubliceerd.

Terug naar boven