r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vragenuur Europees Parlement

Tijdens de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg vindt een vragenuur plaats met de Europese Commissie. Parlementsleden kunnen dan mondeling vragen stellen, krijgen daarop mondeling antwoord en hebben nog een kans op een tweede vraag. De vragen moeten betrekking hebben op vooraf door de Conferentie van voorzitters vastgestelde thema's. De eurocommissaris(sen) die daarover gaan worden uitgenodigd voor het vragenuur.

Niveau

Terug naar boven