r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Congres roept op tot oprichting van Europese Raad en Europese 'Assemblee'

Het Europees Congres wordt op 7 mei 1948 door het Coördinatiecomité voor de Europese eenwording bijeengeroepen in de Ridderzaal van het Binnenhof in Den Haag. Er zijn ruim achthonderd afgevaardigden van zo'n twintig Europese landen aanwezig op het vijf dagen durende congres dat wordt voorgezeten door de Britse premier Winston Churchill.

De deelnemers, onder wie de Duitse bondskanselier Adenauer, de Belgische premier Spaak en de Franse premier Ramadier, discussiëren over nieuwe samenwerkingsvormen in Europa en roepen op tot de oprichting van een Europese Beraadslagende Vergadering; de 'Europese Assemblee'.

Daarnaast willen  ze een speciale Europese Raad oprichten. Deze raad zal de politieke en economische integratie van de Europese landen moeten voorbereiden. Ook raden de deelnemers aan een handvest van de rechten van de mens te ondertekenen. Om er zeker van te zijn dat dit handvest wordt toegepast door de Europese landen, willen zij een Hof van Justitie oprichten.

Dit historische congres was één van de belangrijkste initiatieven die na de Tweede Wereldoorlog werden genomen om oorlog en verdeeldheid voorgoed uit het Europees continent te bannen en vrede, stabiliteit en samenwerking te waarborgen.

Delen

Terug naar boven