r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oprichting Organisatie voor Europese Economische Samenwerking

De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES) wordt opgericht in het kader van de uitvoering van het Marshallplan, dat de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog hebben opgezet met als doel een vreedzaam en stabiel Europa.

Op 14 december 1960 gaat de OEES op in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De vergadering over de oprichting van de OESO wordt in Parijs gehouden.

Delen

Terug naar boven