r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ondertekening Verdrag van Parijs: besluit tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

1952-2002 De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

De Fransman Jean Monnet kreeg de opdracht een plan uit te werken om van Europa meer één geheel te maken. Monnet richtte zich vooral op de relatie tussen Frankrijk en Duitsland. Besloten werd om een samenwerking te beginnen op het gebied van kolen en staal. Op die manier kon Duitsland  zijn overproductie van staal kwijt aan andere Europese landen en kon Frankrijk toegang krijgen tot het Roergebied (het grote Duitse industriegebied) om Duitsland in de gaten te houden. Dit laatste was erg belangrijk voor Frankrijk, aangezien veel Fransen nog altijd bang waren voor nieuw Duits nationalisme.

In mei 1950 presenteerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman het plan van Monnet aan de pers. Het samenwerkingsverband zou de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) gaan heten en er zou een orgaan worden opgericht dat veel macht zou krijgen binnen deze gemeenschap: de Hoge Autoriteit.

Naast Duitsland en Frankrijk konden ook andere landen zich aansluiten bij deze samenwerking om de vrede in Europa te bewaren. Er werd onderhandeld tussen Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux-landen. Het ging bij deze onderhandelingen niet alleen om economische samenwerking (kolen en staal), maar ook om politieke samenwerking,uit angst voor een nieuwe oorlog.

Na de oprichting van de EGKS werd besloten om de Hoge Autoriteit te vestigen in Luxemburg. Er konden nu op supranationaal niveau beslissingen genomen worden. Onderwerpen waren onder andere douanerechten en het prijsbeleid in de zware industrie (bijvoorbeeld staal). Andere economische onderwerpen werden nog per land geregeld.

Vanaf 1952 streefde Nederland het idee van meer economische samenwerking binnen Europa na. De toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Jan Willem Beyen, wilde een gemeenschappelijke markt, een idee dat de nodige voorstanders kende. Dankzij de inspanningen van de minister werd het vorige Verdrag op enkele punten aangepast, maar wederom kwam er weinig uit voort.

Het Verdrag van Parijs is gesloten in 1952, voor een periode van vijftig jaar. Op 23 juli 2002 verstreek die periode, waarna de EGKS ophield te bestaan..

Delen

Terug naar boven