r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Messina-conferentie: lidstaten besluiten tot verdere economische integratie

Op een bijeenkomst in Messina, Italië, worden de Ministers van Buitenlandse Zaken van de zes lidstaten van de EGKS het eens over het gezamenlijk streven naar verdere economische integratie van hun landen.

De uitkomst van deze onderhandelingen was de oprichting van de EEG en EURATOM in de Verdragen van Rome, ondertekend op 25 maart 1957.

Ook wordt een Intergouvernementeel Comité opgezet, voorgezeten door Paul-Henri Spaak.

Delen

Terug naar boven