r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Arrest Van Gend en Loos: Europees Hof van Justitie verklaart dat Gemeenschap nieuwe rechtsorde is waarvan lidstaten zich bereid hebben verklaard hun soevereine rechten te beperken

Het Hof heeft in zijn rechtspraak (voor het eerst in het arrest Van Gend & Loos in 1963) het beginsel van de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht in de EU-lidstaten erkend, waardoor de Europese burgers zich voor hun nationale rechters rechtstreeks op de gemeenschappelijke regels kunnen beroepen.

Vervoersonderneming Van Gend & Loos moest bij de invoer van goederen van Duitsland in Nederland douanerechten betalen die zij in strijd achtte met het volgende voorschrift uit het EEG-Verdrag: het is lidstaten verboden om in hun onderlinge handelsbetrekkingen de douanerechten te verhogen.

In deze zaak werd het probleem aan de orde gesteld van een conflict tussen een nationale wettelijke regeling en de bepalingen van het EEG-Verdrag. Een Nederlandse rechter verwees de zaak naar het Hof, dat met de leer van de rechtstreekse werking een definitieve oplossing gaf voor het probleem, zodat de rechten van de vervoersonderneming op grond van het gemeenschapsrecht door de nationale rechter rechtstreeks konden worden gewaarborgd.

Delen

Terug naar boven