r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Arrest Costa/ENEL: Europees Hof van Justitie stelt dat Gemeenschapswetgeving voorrang heeft op nationale wetgeving

In 1964 is in het arrest Costa-ENEL de voorrang van het gemeenschapsrecht op de nationale wetgeving vastgesteld.

In deze zaak had een Italiaanse rechter aan het Hof van Justitie gevraagd of de Italiaanse wet tot nationalisatie van de elektriciteitsproductie en -distributie verenigbaar was met een aantal bepalingen van het EEG-Verdrag.

Daarop heeft het Hof de leer van de voorrang van het gemeenschapsrecht ontwikkeld, op grond van het bijzondere karakter van de communautaire rechtsorde waarvan de regels in alle lidstaten eenvormig dienden te worden toegepast.

Delen

Terug naar boven