r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fusie van instellingen tot één Commissie en één Raad is een feit

Het Verdrag inzake de fusie van de executieven van de Europese Gemeenschappen (EGKS, EEG, Euratom) treedt in werking. Er is nog maar één Commissie en één Raad die echter blijven optreden volgens de voor elk van de Gemeenschappen geldende regels.

De Belgische politicus Jean Rey wordt voorzitter van de nieuwe Commissie.

Delen

Terug naar boven