r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ondertekening Verdrag van Luxemburg: invoering systeem eigen middelen en meer begrotingsbevoegdheid Parlement

Verdrag van Luxemburg

De Raad besluit tot de geleidelijke invoering van een systeem van eigen middelen, waarbij de Gemeenschap alle douanerechten op uit niet-lidstaten geïmporteerde producten, alle heffingen op landbouwproducten en alle door de btw opgebrachte middelen zal ontvangen.

De Raad besluit ook om het Europees Parlement meer begrotingsbevoegdheden te geven.

Delen

Terug naar boven