r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ondertekening Verdrag van Maastricht

Het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt te Maastricht ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Financiën van de lidstaten.

Dit verdrag, ook wel het 'Verdrag van Maastricht' genoemd, zou op 1 november 1993 in werking treden.

Bij het Verdrag van Maastricht werd de benaming Europese Economische Gemeenschap gewijzigd in "Europese Gemeenschap".

Ook zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen de regeringen van de lidstaten ingevoerd, bijvoorbeeld inzake defensie en op het gebied van "justitie en binnenlandse zaken".

Door de toevoeging van deze intergouvernementele samenwerking aan het bestaande "gemeenschapssysteem", heeft het Verdrag van Maastricht een nieuwe politieke en economische structuur gecreëerd met drie "pijlers". Dit is de Europese Unie (EU).

Het Verdrag van Maastricht in 1992 werd voorafgegaan door twee Intergouvernementele Conferenties: één over de Economische en Monetaire Unie (EMU) en één over de Europese Politieke Unie (EPU).

Delen

Terug naar boven