r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien lidstaten van Europese Unie ondertekenen Verdrag van Amsterdam

In het Verdrag van Amsterdam werden de EU - en EG -Verdragen gewijzigd en hernummerd. Geconsolideerde versies van de EU- en EG-Verdragen zijn aan het Verdrag van Amsterdam toegevoegd. De letters A tot S waarmee de artikelen van het Verdrag betreffende de Europese Unie werden aangeduid, werden bij het Verdrag van Amsterdam vervangen door artikelnummers.

Het verdrag zou op 1 mei 1999 in werking treden.

Delen

Terug naar boven