r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ondertekening Verdrag van Nice

Naar aanleiding van de vergadering van de Raad van december 2000 in Nice, Frankrijk, werd een nieuw Verdrag ondertekend, dat het Verdrag over de Europese Unie en het Verdrag ter stichting van de Europese Gemeenschappen wijzigt: het Verdrag van Nice. Het verdrag zou op 1 februari 2003 in werking treden.

Het had voornamelijk tot doel de instellingen te hervormen met het oog op een efficiënte werking van de Unie na de uitbreiding tot 25 lidstaten. Het Verdrag van Nice, het voormalige EU-Verdrag en het EG-Verdrag zijn samengevoegd in één geconsolideerde versie.

Delen

Terug naar boven