r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Subcommissie Veiligheid en defensie (SEDE)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met het het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken.

Op de Parlementaire Conferentie te Zagreb, in september 2000, werd bepaald dat gespecialiseerde parlementaire commissies (of werkgroepen) zich in elk parlement bezig zouden houden met de kwesties die met het Stabiliteitspact in verband staan.

Begin 2001 verduidelijkte het Europees Parlement de wijze waarop het hieraan vorm wilde geven. De deelnemende parlementariërs werden daarom verzocht hun krachtige steun uit te spreken voor de voorstellen van de Conferentie van Zagreb, en binnen hun eigen nationale parlementen of internationale parlementaire vergaderingen de nodige gespecialiseerde commissies of werkgroepen op te richten.

Het doel daarvan was om op regionaal en internationaal vlak de nodige parlementaire netwerken op te richten en een regelmatige uitwisseling van informatie te verzekeren over kwesties die betrekking houden met het Stabiliteitspact. Het ging hierbij in het bijzonder om kwesties die verband houden met de stabiliteit in de regio (parlementair waarschuwingssysteem voor conflictpreventie).

In september 2004 werd bijvoorbeeld in de subcommissie Veiligheid en Defensie de overname door EU-troepen van de vredesmissie in Bosnië-Herzegovina besproken.

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

Terug naar boven