r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Subcommissie Veiligheid en defensie (SEDE)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met het het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie en is onderdeel van de grotere EP-Commissie Buitenlandse zaken. De subcommissie levert een actieve bijdrage aan het opstellen van het EU-beleid inzake veiligheid en defensie.

De subcommissie bestaat uit 30 leden, waarvan vele plekken momenteel worden ingevuld door plaatsvervangers.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De subcommissie heeft als taak een actieve bijdrage te leveren aan het veiligheids- en defensiebeleid van de EU. Dat doet ze door een uitvoerig openbaar debat en diepgaand parlementair toezicht mogelijk te maken op alle maatregelen van de Unie op het gebied van het Gemeenschappelijk Veiligheids en Defensiebeleid, in het bijzonder de instellingen, capaciteiten en operaties die de EU ontwikkelt op dit terrein. Daarnaast werkt de commissie aan betere banden met strategische partners zoals de NAVO en de VN.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Plaatsvervanger(s)

Drs. B. (Bart) Groothuis (Bron: Website VVD.nl) Bart Groothuis (VVD)RENEW

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven