r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

De commissie telt 28 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het toezien op de uitvoering van de Verdragen en, indien nodig, de wijziging ervan.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De Commissie Constitutionele zaken is bevoegd voor de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van de procedures voor de herziening van de Verdragen. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie. Tenslotte vallen ook de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Plaatsvervanger(s)

Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66)RENEW

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven