r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Judith Sargentini (GL)Groenen/EVA

Lid/leden

    Sophie in 't Veld (D66)ALDE
    Auke Zijlstra (PVV)ENF

Plaatsvervanger(s)

    Dennis de Jong (SP)GUE/NGL
    Jeroen Lenaers (CDA)EVP
    Kati Piri (PvdA)S&D

Terug naar boven