r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Lara Wolters (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (CDA)EVP
    Liesje Schreinemacher (VVD)RENEW

Terug naar boven