r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

De commissie telt 25 leden. Een van de belangrijkste taak van deze commissieleden is het helpen van het Europees Parlement om een weloverwogen standpunt in te nemen over juridische kwesties zoals: immuniteiten, keuze van de rechtsgrondslag en geschillen voor het Hof van Justitie.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De commissie Juridische zaken richt zich op de interpretatie en toepassing van het Europees recht, de conformiteit van EU-besluiten met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgrondslagen en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. Ook houdt de commissie zich bezig met de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit de Europese Unie betreft en de vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht. Kwesties als voorrechten en immuniteiten, onderzoek van de geloofsbrieven van de leden en het Statuut van de leden, van het personeel van de Europese Gemeenschappen en van het Hof van Justitie vallen ook onder de werkzaamheden van deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg Lara Wolters (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

AntoniusMANDERS Toine Manders (CDA)EVP

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven