r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met culturele zaken, onderwijsbeleid en jeugdbeleid (inclusief sport en vrije tijd).

De commissie telt 31 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het verbeteren van de kennis en verbreiding van cultuur, de bescherming en bevordering van culturele taaldiversiteit, de instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed en culturele uitwisselingen, en scheppend werk op artistiek gebied.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De Commmissie Cultuur en Onderwijs is bevoegd voor het onderwijsbeleid van de Unie, waaronder het hoger onderwijs in Europa, en de bevordering van het stelsel van Europese scholen en levenslang leren. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk voor audiovisueel beleid, de culturele- en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij, jeugdbeleid, de ontwikkeling van een sportbeleid en vrijetijdsbeleid. Bovendien vallen het programma “Erasmus+” voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het programma “Creatief Europa” ter ondersteuning van de culturele en creatieve sector en het programma “Europees Solidariteitskorps” ook onder deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Plaatsvervanger(s)

RobROOKEN Rob Rooken (JA21)ECR

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven