r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Peter van Dalen (CU)EVP

Lid/leden

    Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP

Plaatsvervanger(s)

    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL
    Jan Huitema (VVD)RENEW
    Bert-Jan Ruissen (SGP)ECR

Terug naar boven