r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Bas Eickhout (GL)Groenen/EVA
    Gerben-Jan Gerbrandy (D66)ALDE
    Annie Schreijer-Pierik (CDA)EVP

Plaatsvervanger(s)

    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL
    Jan Huitema (VVD)ALDE
    Olaf Stuger (PVV)ENF

Terug naar boven