r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid. De commissie komt regelmatig bijeen om te beraadslagen en te besluiten over deze onderwerpen.

Deze commissie is met 88 leden de grootste wetgevende commissie van het Europees Parlement.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

Meer in het bijzonder gaan de werkzaamheden om:

 • 1. 
  Milieubeleid en maatregelen ter bescherming van het milieu, met name met betrekking tot
  • a) 
   lucht-, bodem- en waterverontreiniging, afvalbeheer en recycling, gevaarlijke stoffen en preparaten, geluidsniveaus, klimaatverandering en bescherming van biodiversiteit
  • b) 
   duurzame ontwikkeling
  • c) 
   maatregelen en overeenkomsten op internationaal en regionaal niveau ter bescherming van het milieu
  • d) 
   herstel van milieuschade
  • e) 
   civiele bescherming
 • 3. 
  Aangelegenheden betreffende voedselveiligheid, met name
  • a) 
   etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen
  • b) 
   veterinaire wetgeving betreffende de bescherming tegen risico's voor de gezondheid van de mens, gezondheidscontrole op voedingsproducten en voedselproductiestelsels
  • c) 
   de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau.
 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

Bas Eickhout FOTO:Kjell Postema / Website GroenLinks Bas Eickhout (GL)Groenen/EVA
Anja HAZEKAMP Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL

Lid/leden

Mohammed Chahim (Bron: Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Mohammed Chahim (PvdA)S&D
J. (Jan) Huitema MSc (Bron: Website VVD.nl) Jan Huitema (VVD)RENEW
Esther de Lange (Bron: Website CDA.nl) Esther de Lange (CDA)EVP

Plaatsvervanger(s)

RobertROOS Rob Roos (JA21)ECR

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven