r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

De commissie telt 55 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers. De commissie draagt ook zorg voor het bevorderen van de dialoog tussen vakbonden van werkgevers en werknemers.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich naast het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers en het bevorderen van dialoog, ook bezig met het beroepsopleidingsbeleid. Ze draagt ook zorg voor het vrije verkeer van werknemers. Ze houden zich ook bezig met alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, behalve op het gebied van discriminatie op basis van geslacht. Ze onderhouden namens het parlement ook de betrekkingen met verschillende Europese instellingen, te weten:

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Agnes Jongerius (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Agnes Jongerius (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

AntoniusMANDERS Toine Manders (CDA)EVP
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA)EVP
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66)RENEW
Kim van Sparrentak FOTO: Website GroenLinks Kim van Sparrentak (GL)Groenen/EVA

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven