r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

De commissie telt 30 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het controleren of de begrotingsmiddelen correct en voor de beoogde doelen worden gebruikt. De commissie begrotingscontrole wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Europese Rekenkamer.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De Commissie Begrotingscontrole is bevoegd voor de controle op de uitvoering van de begroting van de Europese Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds. Daarnaast is deze commissie ook verantwoordelijk voor de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie. Het Financieel Reglement, voor zover het gaat om vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Begrotingscontrole.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg Lara Wolters (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66)RENEW
Bas Eickhout FOTO:Kjell Postema / Website GroenLinks Bas Eickhout (GL)Groenen/EVA
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA)EVP

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven