r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Marietje Schaake (D66)ALDE
    Anne-Marie Mineur (SP)GUE/NGL

Plaatsvervanger(s)

    Hans van Baalen (VVD)ALDE
    Wim van de Camp (CDA)EVP
    Marcel de Graaff (PVV)ENF
    Agnes Jongerius (PvdA)S&D

Terug naar boven