r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Kati Piri (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

    Peter van Dalen (CU)EVP
    Malik Azmani (VVD)RENEW
    Bert-Jan Ruissen (SGP)ECR
    Tineke Strik (GL)Groenen/EVA

Terug naar boven