r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

De Eurogroep komt ongeveer één keer per maand bijeen.

Voor Nederland maakt Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën, deel uit van de Eurogroep.

Delen

Inhoud

1.

Voorzitter Eurogroep

De voorzitter van de Eurogroep wordt gekozen door de ministers van Financiën van de eurolanden en benoemd voor een periode van 2,5 jaar. De voorzitter wordt in de praktijk uit het midden van de ministers gekozen, maar hoeft volgens protocol niet verplicht een minister van financiën te zijn. De Ier Paschal Donohoe is sinds 13 juli 2020 de Eurogroepvoorzitter. Hij is de opvolger van de Portugese minister van financiën, Mário Centeno.

Nederlandse benoemingen

Op 21 januari 2013 werd de Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep, als opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Op 13 juli 2015 werd Dijsselbloem voor nog eens 2,5 jaar herkozen. Na zijn aftreden als minister van financiën in oktober 2017, mocht hij zijn termijn als Eurogroepvoorzitter toch afmaken. Op 13 januari 2018 volgde de Portugees Mario Centeno hem op.

2.

Vergaderingen Eurogroep

De Eurogroep komt bijeen rondom de vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Meestal is dit op de maandagavond voorafgaand aan de Ecofin. Naast de ministers van Financiën van de landen die de euro ingevoerd hebben is ook de eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken aanwezig, de voorzitter van de Eurogroep werkgroep (EWG) en de president van de Europese Centrale Bank.

3.

Eurogroep werkgroep

De Eurogroep wordt voorbereid door de Eurogroep werkgroep (Eurogroup working group - EWG). Deze werkgroep is na invoering van de euro opgericht vanuit het Economisch en Financieel Comité (EFC).

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven