r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

De Eurogroep komt ongeveer één keer per maand bijeen. Bij de vergaderingen sluiten ook de eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken en de president van de Europese Centrale Bank aan.

Voor Nederland maakt Wopke Hoekstra (CDA), minister van Financiën, deel uit van de eurogroep.

Delen

Inhoud

1.

Voorzitter Eurogroep

De voorzitter van de Eurogroep wordt gekozen uit de ministers van Financiën van de eurolanden en benoemd voor een periode van 2,5 jaar. Op 21 januari 2013 werd de voormalig Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep als opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Op 13 juli 2015 werd hij voor nog eens 2,5 jaar herverkozen. In oktober 2017 werd bekend dat hij ook na zijn aftreden als minister van financiën zijn termijn als eurogroepvoorzitter kan afmaken. in januari 2018 volgt de Portugees Mario Centeno hem in die functie op.

Op 24 oktober 2011 besloot de Europese Raad dat de vaste voorzitter van de Europese Raad ook de vergaderingen van de regeringsleiders van eurolanden voorzit. Tegenwoordig vervult Donald Tusk deze functie. Die vergaderingen vinden twee keer per jaar plaats. Dat overleg staat los van de eurogroep.

2.

Vergaderingen Eurogroep

De Eurogroep komt bijeen rondom de vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Meestal is dit op de maandagavond voorafgaand aan de Ecofin. Naast de ministers van Financiën van de landen die de euro ingevoerd hebben is ook de eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken aanwezig, de voorzitter van de Eurogroep werkgroep (EWG) en de president van de Europese Centrale Bank.

3.

Eurogroep werkgroep

De Eurogroep wordt voorbereid door de Eurogroep werkgroep (Eurogroup working group - EWG). Deze werkgroep is na invoering van de euro opgericht vanuit het Economisch en Financieel Comité (EFC).

4.

Eurogroep plus

Op 17 februari 2014 kwamen de ministers van financiën van de toen achttien landen die de euro als munt voeren en de ministers van financiën van de niet-eurolanden die overwegen mee te doen met de bankenunie, bijeen om te spreken over de opzet van de bankenunie. Het was voor het eerst dat dit gezelschap in deze vorm bijeen kwam, de zogeheten eurogroep plus.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven