r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Wat komt er aan?

Europese regelgeving is meestal het resultaat van jaren durende voorbereidingen en onderhandelingen. Daarbij zijn er vele momenten waarop de besluitvorming kan worden beïnvloed. In een vroeg stadium zijn hiertoe aanzienlijk meer mogelijkheden dan in de slotfase. Het is voor politici en belanghebbenden dan ook belangrijk goed op de hoogte te zijn van wat er aan komt.

Delen

Inhoud

1.

Op de hoogte blijven

Via de vele nieuws- en agenda-overzichten op deze site kunt u zich zowel op grote lijnen als meer in detail op de verschillende beleidsterreinen laten informeren. Voor de grote lijn kiest u:

Op de meeste pagina's vindt u de specifieke nieuws- en agenda-overzichten via de tabbladen aan de linkerkant.

Via web-tv (video)

Via Europe by Satellite (EBS) kunt u tegelijk met de pers de belangrijkste ontwikkelingen vrijwel op de voet volgen via internet. Het uitzendschema bevat zowel live-uitzendingen als herhalingen. Door te klikken op het tijdstip voor het item waar u belangstelling voor hebt, start u de weergave.

2.

Hoe Europese regelgeving tot stand komt

De Europese Commissie neemt in de regel het initiatief tot nieuwe voorstellen, maar de Raad van Ministers en het Europees Parlement nemen samen de uiteindelijke beslissing. Het hele proces valt meestal in drie fasen uiteen, waarbij de mogelijkheid tot beïnvloeding in de eerste fase het grootst is:

  • Voorbereidingsfase

    Vrijwel alle voorstellen voor nieuwe Europese regels worden door de Europese Commissie ontwikkeld. De ontwikkeling van een voorstel neemt enige maanden tot verscheidene jaren in beslag, waarbij eerst onderzoek wordt gedaan en vaak inspraak plaatsvindt van regeringen, instellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, deskundigen en burgers. Dit is hierdoor de beste fase om te helpen het beleid van de Europese Unie vorm te geven.

  • Implementatiefase

    Europese regels en wetten moeten soms omgezet (geïmplementeerd) worden in Nederlandse wetgeving voordat ze in Nederland geldig zijn.

3.

Voorstellen in voorbereiding

Voordat de Europese Commissie een concreet voorstel aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers voorlegt, is daar vaak een lange periode van voorbereiding en raadpleging van betrokkenen en deskundigen aan vooraf gegaan.

Dit is dan ook de beste fase om invloed uit te oefenen. Om dit te bevorderen brengt de Europese Commissie in een aantal gevallen zgn. groen- en witboeken uit, waarin zij haar voorlopige plannen publiceert en betrokkenen oproept binnen een bepaalde termijn te reageren.

Delen

Terug naar boven