r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Weisglas: burgerinitiatief maakt kloof met burgers iets kleiner

vrijdag 27 januari 2006, 12:15

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas denkt dat het burgerinitiatief bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen kiezers en gekozenen. Hij zei dat gisteren in de Tweede Kamer waar hij als voorzitter van het presidium het voorstel verdedigde. Via het burgerinitiatief, dat als nieuwe interne Kamerprocedure zal worden vastgelegd, moeten burgers de mogelijkheid krijgen zelf onderwerpen op de agenda van de Kamer te zetten.

In de Kamer bestaat grote verdeeldheid over de voorwaarden die voor het nemen van zo'n initiatief moeten gelden. CDA, VVD, SGP en ChristenUnie willen een hogere drempel dan de andere fracties, namelijk 40.000 handtekeningen. In het voorstel wordt uitgegaan van 15.000 handtekeningen. Als de drempel te hoog wordt, twijfelen de andere partijen of het plan nog wel de moeite is.

Weisglas neemt een ander standpunt in dan zijn eigen VVD-fractie. VVD-woordvoerder Van Beek twijfelt aan de noodzaak, omdat burgers nu ook al Kamerleden kunnen vragen zaken op te pakken. De Kamervoorzitter, die met het Kamerpresidium het voorstel heeft opgesteld, denkt dat het burgerinitiatief wel nuttig is en is voorstander.

bron: PDC

 

Terug naar boven