r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verdrag

Met een verdrag wordt in dit geval gedoeld op verdragen tussen de EU-lidstaten waarin wordt vastgelegd hoe de Europese Unie functioneert en welke bevoegdheden de Europese Unie heeft.

Net als voor andere verdragen geldt dat ze bindend zijn: landen moeten zich er aan houden.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Verdragen in detail

Toepassingsgebied

Europese verdragen kunnen zowel onderdelen bevatten die direct van toepassing zijn op lidstaten en burgers als onderdelen die regelen op welke manier er besluiten genomen worden over bepaald beleid.

De grote en bekende Europese verdragen bestrijken een heel breed terrein (de oprichtingsverdragen en de wijzigingsverdragen) of de toetreding van nieuwe lidstaten (toetredingsverdragen). Er zijn ook 'kleinere' verdragen die gericht zijn op bestuurlijke bepalingen. Voor bestuurlijke afspraken op praktisch niveau wordt gebruik gemaakt van het interinstitutioneel akkoord.

Vaststellen van een Europees verdrag

Verdragen worden vastgesteld via de verschillende procedures voor het wijzigen van verdragen.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven