r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Protocol

Een protocol is een bijlage bij een verdrag die een specifiek onderdeel van dat verdrag verder in detail uitwerkt of wijzigt, bijvoorbeeld door uitzonderingen op een regel op te nemen. Ondertekenaars van een verdrag tekenen ook voor de bijgevoegde protocollen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Protocol in detail

Toepassingsgebied

Protocollen kunnen bijvoorbeeld onderdelen bevatten die:

  • direct van toepassing zijn op één of meerdere lidstaten
  • bepalingen bevatten die omgezet moeten worden in nationale regelgeving
  • bepalen op welke manier besluiten genomen worden over bepaald beleid

In de praktijk worden protocollen het meest gebruikt om bepaalde uitzonderingsposities voor lidstaten te regelen.

Vaststellen protocol

Protocollen worden vastgesteld tegelijk met verdragen. Voor het vaststellen van verdragen en hun protocollen kent de EU een uitgebreide besluitvormingprocedure.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven