r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economisch en Financieel Comité (EFC)

Dit adviesorgaan werd ingesteld om het beleid van de lidstaten dat nodig is voor het functioneren van de interne markt, beter te coördineren.

Het Comité verstrekt adviezen op verzoek van de Raad of de Europese Commissie, dan wel op eigen initiatief. Verder draagt het Comité bij tot de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad, met name:

  • beoordeelt het de economische en financiële situatie in de lidstaten, en brengt het hierover regelmatig verslag uit aan de Raad en de Commissie
  • levert het input over de coördinatie van economisch en begrotingsbeleid
  • levert het bijdragen over de financiële markten, het wisselkoersbeleid en de betrekkingen met derde landen en internationale instellingen
  • verschaft het het kader voor de dialoog tussen de Raad en de Europese Centrale Bank

Inhoud

1.

Samenstelling en formaties

Dit Comité bestaat uit hoge ambtenaren van de nationale overheden en centrale banken, de Europese Centrale Bank en de Commissie. Het komt in twee verschillende formaties bijeen, namelijk met of zonder de nationale centrale banken.

Het Comité komt tevens bijeen in een eurozone-formatie – de Eurogroepwerkgroep (EWG) – waarin enkel de landen van de eurozone, de Commissie en de Europese Centrale Bank zijn vertegenwoordigd. In deze formatie bereidt het Comité het werk van de Eurogroep voor.

Dit Comité heeft een verkozen voorzitter; het secretariaat wordt verzorgd door de Commissie.

2.

Meer informatie

Terug naar boven