r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing (Civcom)

Het Civcom verstrekt het Politiek en Veiligheidscomité advies over de civiele aspecten van crisisbeheersing. Dit Comité:

  • stelt planningsdocumenten op voor nieuwe missies
  • doet aanbevelingen aan het Politiek en Veiligheidscomité
  • houdt zich bezig met de ontwikkeling van strategieën voor civiele crisisbeheersing en civiele vermogens.

Samenstelling

Het Civcom bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten.

Terug naar boven