r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing (Civcom)

Het Civcom verstrekt het Politiek en Veiligheidscomité advies over de civiele aspecten van crisisbeheersing. Dit Comité:

  • stelt planningsdocumenten op voor nieuwe missies
  • doet aanbevelingen aan het Politiek en Veiligheidscomité
  • houdt zich bezig met de ontwikkeling van strategieën voor civiele crisisbeheersing en civiele vermogens.

Samenstelling

Het Civcom bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten.

Terug naar boven