r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comité handelspolitiek (TPC)

Dit Comité verleent de Commissie advies en bijstand bij het onderhandelen over en sluiten van handelsovereenkomsten met regeringen of internationale organisaties.

Het houdt zich bezig met handelsbeleid op drie grote gebieden:

  • aangelegenheden betreffende de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
  • bilaterale handelsbetrekkingen
  • nieuwe EU-wetgeving inzake handelspolitiek, als de Raad zich hierover dient te buigen.

1.

Samenstelling en formaties

De 'gewone leden' van het Comité handelspolitiek komen maandelijks bijeen. Om het halfjaar vindt een informele vergadering plaats in het land dat het roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt.

De plaatsvervangers komen wekelijks bijeen.

De derde formatie van dit Comité – het Comité handelspolitiek - deskundigen (STIS, diensten en investeringen, wederzijdse erkenning) – staat de Commissie bij wanneer zij namens de EU onderhandelt binnen de WTO en met derde landen. Zijn belangrijkste werkterreinen zijn:

  • overeenkomsten over de handel in diensten
  • investeringen en de bescherming ervan
  • diensten en aangelegenheden inzake investeringen in vrijhandelsakkoorden
  • bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen de EU en derde landen.

Het Comité handelspolitiek heeft een verkozen voorzitter; het secretariaat wordt verzorgd door de Commissie.

Terug naar boven