r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coördinatiecomité op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (CATS)

Dit comité van de Raad coördineert de werkzaamheden die worden verricht op het terrein van de politiesamenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken. Het comité, voorheen comité van artikel 36, is gepositioneerd boven de gewone raadswerkgroepen op dit terrein, maar ondergeschikt aan het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper).

Inhoud

1.

Taken

Het Comité (CATS, afgeleid van het Franse Comité de l'Article Trente Six) heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad op het gebied van de politiële en gerechtelijke samenwerking in civiele aangelegenheden voor te bereiden. Het bespreekt onder meer onderwerpen als bestrijding van georganiseerde criminaliteit, drugs, terrorisme en wederzijdse erkenning in de lidstaten van rechterlijke beslissingen in strafzaken. Het comité bereidt de bijeenkomsten van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken voor.

2.

Samenstelling

Maandelijks komt dit comité gedurende een of twee dagen bij elkaar. In het comité hebben hoge ambtenaren van de lidstaten van de EU zitting.

Nederlandse vertegenwoordiging

Nederland wordt in het comité vertegenwoordigd door de directeur van de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bijeenkomsten van het comité worden in Nederland in een CATS-vooroverleg voorbereid. In dit vooroverleg, dat wordt voorgezeten door de directeur DEIA, worden de instructies nader afgestemd met de betrokken ministeries.

Terug naar boven