r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Conventie

Deze term heeft verschillende betekenissen, waaronder (in de context van de EU) een groep personen die de EU-instellingen, de nationale regeringen en parlementen vertegenwoordigen en die bijeenkomen om een belangrijk document op te stellen.

Dit soort conventies zijn bijeengekomen om het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de ontwerp-grondwet voor de EU op te stellen.

Delen

Terug naar boven