r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cohesie

Cohesie betekent samenhang, maar ook: bijeen blijven, solidair zijn. Voor de EU betekent "de sociale cohesie bevorderen" er op toezien dat iedereen een plaats heeft in de samenleving door bijvoorbeeld armoede- , werkloosheids- en discriminatiebestrijding, om zo de economische en sociale samenhang in de Unie te vergroten.

De EU-begroting bevat een Cohesiefonds met het doel de economie van de minst economisch ontwikkelde lidstaten op peil te brengen. Dit fonds is onderdeel van het Europese Regionaal beleid. Het wordt gebruikt voor de financiering van projecten die deze lidstaten vooruit helpen en de EU helpen "bijeen te blijven". Zo wordt bijvoorbeeld uit dit fonds de aanleg van wegen en spoorwegverbindingen gefinancierd om de minder welvarende regio's beter in staat te stellen deel te kunnen nemen aan de EU-economie.

Meer informatie

Terug naar boven