r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Agenda Europa

Debatten, lezingen, congressen en cursussen
Datum Vergadering Plaats
15-12-2018 za Europatour | Voor de toekomst van Europa: van Brussel naar Delft en weer terug Delft
17-12-2018 ma Den Uyllezing - Prof. dr. José van Dijck Amsterdam
18-12-2018 di Plenaire vergadering Eerste Kamer Den Haag
18-12-2018 di (videoconferentie) Europese Rekenkamer (ERK) "Een reeks vertragingen bij ... Den Haag
18-12-2018 di commissie Financiën (FIN) Den Haag
18-12-2018 di commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en ... Den Haag
18-12-2018 di Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat ... Den Haag
18-12-2018 di Europatour | Voor de toekomst van Europa: van Brussel naar Amsterdam en weer ... Amsterdam
18-12-2018 di Europatour | Voor de toekomst van Europa: van Brussel naar Groningen en weer ... Groningen
19-12-2018 wo The Essential GDPR Course for non-Data Protection Officers - December Maastricht
19-12-2018 wo Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat Den Haag
19-12-2018 wo Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en ... Den Haag
19-12-2018 wo Procedurevergadering Financiën Den Haag
20-12-2018 do Bezoek College De Heemlanden Dag van Europa Houten
20-12-2018 do Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF) Den Haag
20-12-2018 do Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) Den Haag
20-12-2018 do Delineating State Grid’s Role in the EU Low-carbon Transition: Rules, ... Den Haag
20-12-2018 do Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en ... Den Haag
10-01-2019 do Workshop: winnende elementen van mkb (SME) Instrument Fase 1 Utrecht
10-01-2019 do Workshop Business Opportunities na de EU-Vietnam Free Trade Agreement | Beheer Den Haag

Terug naar boven