r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Interinstitutioneel akkoord (IIA)

Met dit type akkoord stellen de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie bestuurlijke kaders vast voor de Europese Unie. Het doel is de efficiëntie te verhogen, en conflicten tussen de instellingen te voorkomen of beperken. Een interinstitutioneel akkoord kan bindend zijn, maar dat hoeft niet.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Interinstitutioneel akkoord in detail

Toepassingsgebied

Het interinstitutioneel akkoord wordt alleen gebruikt tussen de Europese instellingen. De bestuurlijke zaken die erin worden vastgelegd kunnen juridisch, organisatorisch en/of financieel van aard zijn.

Vaststellen interinstitutionele akkoorden

De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement stellen interinstitutionele akkoorden in onderling overleg vast. De Commissie moet het voortouw nemen in het opstellen ervan.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven