r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Internationale overeenkomst

Internationale overeenkomsten, ook wel internationale akkoorden genoemd, zijn bindende afspraken die de Europese Unie sluit met derde landen of internationale organisaties.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Internationale overeenkomst in detail

Toepassingsgebied

De EU sluit internationale overeenkomsten namens de lidstaten, maar is zelf niet altijd een partij bij een overeenkomst. Lidstaten zijn wel als partij bij een overeenkomst verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden.

De Europese Unie kan op alle terreinen internationale overeenkomsten sluiten, voor zover dat nodig is om het beleid van de EU te kunnen verwezenlijken. Op een aantal terreinen kent de EU aparte soorten internationale overeenkomsten, te weten:

  • de associatieovereenkomst: overeenkomsten gericht op verregaande samenwerking op allerlei terreinen, en dan met name op economisch vlak
  • de samenwerkingsovereenkomst: overeenkomsten gericht op verregaande samenwerking op het terrein van handel en economie
  • de handelsovereenkomst: voor het sluiten van dit type overeenkomsten geldt een eigen procedure

Vaststellen internationale overeenkomsten

Voor het vaststellen van internationale overeenkomsten geldt een aparte besluitvormingsprocedure in de Europese Unie.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven