r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring

Met een verklaring geven de instellingen van de Europese Unie hun standpunt weer over een bepaald onderwerp. Een verklaring leidt niet tot regelgeving en er worden ook geen concrete programma's mee bekend gemaakt. De EU maakt zelden gebruik van verklaringen.

De verklaring als rechtsinstrument moet niet worden verward met persverklaringen over een bepaalde situatie of gebeurtenis, of met stemverklaringen bij stemmingen in de Raad van Ministers.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Verklaring in detail

Toepassingsgebied

De verklaring licht een standpunt van één of - meestal - meerdere instellingen van de EU toe, en verduidelijkt dat standpunt. Die uitleg is niet bindend. Een verklaring kan ook een toelichting zijn op afspraken tussen de instellingen van de EU.

Als specifiek type werkdocument kunnen verklaringen voor ieder beleidsterrein worden gebruikt.

Vaststellen verklaring

De betreffende instellingen brengen samen een verklaring uit. Verklaringen worden door de Europese Commissie ter informatie naar de Raad van Ministers en het Europees Parlement gezonden.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven