r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akkoord van Schengen

Het Akkoord van Schengen heeft tot doel de geleidelijke afschaffing van controles aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de 26 deelnemende landen. Daarnaast voorziet het akkoord in de instelling van een regeling voor vrij verkeer van alle burgers uit de deelnemende staten, de overige staten van de Europese Unie en een aantal derde landen. De naam komt van het Luxemburgse plaatsje Schengen waar het akkoord op 14 juni 1985 is ondertekend.

De problematiek met vluchtelingen die vooral de landen aan de buitengrenzen van Europa trof, heeft ervoor gezorgd dat sommige landen weer grenscontroles hebben ingevoerd, waarmee het Akkoord van Schengen onder druk is komen te staan.

Het Schengengebied is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en omvat nu 26 landen.

Inhoud

1.

Schengen-acquis

Het akkoord en alle aanverwante overeenkomsten vormen samen het zogeheten 'Schengen-acquis'. De besluitvorming over zaken die met Schengen te maken hebben verloopt sinds het verdrag van Lissabon volgens de gewone wetgevingsprocedure. De juridische integratie van Schengen in de Unie heeft inmiddels geleid tot integratie van de verschillende Europese instellingen. Zo is het Uitvoerend Comité van Schengen opgegaan in de Raad van de Europese Unie en heeft het Secretariaat-Generaal van de Raad de taken van het secretariaat van Schengen overgenomen. Sinds 1997 bepaalt het Verdrag van Amsterdam ook dat het Schengen-acquis in zijn geheel door de kandidaat-lidstaten van de EU moet worden overgenomen voordat zij mogen toetreden.

2.

Meer informatie

Terug naar boven