r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akkoord van Schengen

Het Akkoord van Schengen heeft tot doel de geleidelijke afschaffing van controles aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de 26 deelnemende landen. Daarnaast voorziet het akkoord in de instelling van een regeling voor vrij verkeer van alle burgers uit de deelnemende staten, de overige staten van de Europese Unie en een aantal derde landen. De naam komt van het Luxemburgse plaatsje Schengen waar het akkoord op 14 juni 1985 is ondertekend.

De problematiek met vluchtelingen die vooral de landen aan de buitengrenzen van Europa trof, heeft ervoor gezorgd dat sommige landen weer grenscontroles hebben ingevoerd, waarmee het Akkoord van Schengen onder druk is komen te staan.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Deelnemende landen

Het Schengengebied is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en omvat nu 26 landen.

In vier EU-landen is het Schengen-verdrag nog niet in werking getreden: Roemenië, Bulgarije, Cyprus en Kroatië maken zodoende nog geen deel uit van de Schengenzone. Tegelijkertijd maken vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie, wel deel uit van het Schengengebied: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Voor drie landen geldt een speciale regeling:

  • Ierland en het Verenigd Koninkrijk maken formeel gezien geen deel uit van het Schengengebied, maar zij hebben de mogelijkheid om desgewenst wel deel te nemen aan alle bepalingen van het Schengen-acquis of een gedeelte daarvan.
  • Denemarken mag, hoewel dat land het Akkoord van Schengen reeds in 1996 heeft ondertekend, zelf kiezen of het eventuele nieuwe besluiten die op basis van Schengen zijn genomen wel of niet toepast.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven